Vaikų dienos centro veikla

gegužės 19, 2016

 

Vaikų dienos centras 2015 metais dirbo darbo dienomis nuo 13 iki 18 val. Vaikų dienos centrą lanko 25 vaikai nuo 7 iki 14 metų.

Paslaugų gavėjai vaikai:
Vaikai jautėsi saugūs. Buvo užtikrintas nuolatinis vaikų maitinimas, tai būtina sąlyga, kad vaikas jaustųsi saugus, norėtų realizuoti save ir lankyti vaikų dienos centrą; vaikai buvo išklausyti, galėjo individualiai išsikalbėti, gauti patarimų.Vaikai dalyvavo priimant sprendimus, buvo atsižvelgta į jų nuomonę, jie mokėsi priimti tinkamiausius sprendimus, pagarbiai išklausant ir priimant kiekvieną nuomonę. Vyko glaudus bendradarbiavimas su policijos komisariato darbuotojomis, jos aiškino saugaus elgesio normas ir dalyvavo kitose veiklose. Taip pat buvo glaudžiai bendradarbiaujama su kunigu, vaikai galėjo pasikalbėti individualiai, išspręsti rūpimas problemas. Vaikai centre jautėsi saugiai, gavo pilnavertį maitinimą. Vaikai patys ruošėsi maistą, galėjo pasirinkti mėgiamus valgius, mokėsi dalintis, pastebėti vienas kitą. Vaikai centre ruošė pamokas, padėjo vieni kitiems. Kadangi centrą lanko įvairaus amžiaus vaikai, vyresnieji padėjo mažiesiems. Centre savanoriavo psichologijos studentė, taigi vaikai gavo psichologijos žinių, galėjo išsikalbėti. Ypatingą terapiją vaikai gavo mezgimo užsiėmimuose. Jie labai myli savanorę Daivą, megzdami išsikalba, nurimsta. Centro darbuotojai ir savanoriai išklausė vaikus, padėjo spręsti iškilusias problemas.

Vaikai realizavo save ir atskleidė savo gebėjimus, pomėgius. Turėdami pilnavertį ir kryptingą laisvalaikio užimtumą vaikai realizavo savo kūrybinius gebėjimus, išreiškė save bei dalyvavo vaikų dienos centro užsiėmimuose. Jie mokėsi kulinarijos pagrindų, siūti, piešti, megzti, daryti papuošalus, įvairiausius darbelius, vaidinti, raiškaus skaitymo, dalyvavo miesto turizmo renginiuose. Vaikai šoko, dainavo, deklamavo, vaidino. Kiekvieną penktadienį vyko dailės užsiėmimai su savanore Emilija.Vėliau, Emilijai išvykus, dailės užsiėmimus vedė savanoriai Dailės akademijos studentai Julius ir Mantas. Vaikai išmoko dirbti su įvairiomis technikomis, atskleidė savo gebėjimus.Tai savotiška dailės terapija, kada vaikai mokosi pažinti save, įgyja pasitikėjimo, patiria daug teigiamų emocijų. Centre nuolat eksponuojami vaikų darbai. Kiekvieną pirmadienį vyko mezgimo užsiėmimai. Vaikai mezgė šalikus. Mezgimo užsiėmimų vaikai labai laukia, su jais puikiai dirba savanorė Daiva. Su savanore Giedre vaikai paruošė Advento vakaronei programėlę, išmoko dainuoti, deklamuoti. Taip pat su savanore Giedre paruošė du puikius renginius – Užgavėnes bei Kovo 11-osios šventę. Daug vaikų dalyvauja turizmo užsiėmimuose su savanore Agne. Vaikai dalyvavo daugelyje miesto turizmo užsiėmimų, taipogi vyko į turizmo stovyklą. Kiekvieną antradienį vyko kulinarijos užsiėmimai. Buvo akcentuojami sveikos mitybos įgūdžiai. Vaikai išklausė teorinių žinių apie sveiką mitybą, išmoko pagaminti daug įvairiausių patiekalų, improvizuoti, išbandyti. Taipogi centre yra sporto kampelis, kur vaikai galėjo žaisti stalo tenisą, smiginį, mėtyti į krepšį. Antradieniais vaikai dalyvavo mišiose bažnyčioje, mokėsi giesmių, atskleidė muzikinius gebėjimus. Spalio mėnesį vaikai surengė sporto varžybas su Maltos vaikų dienos cento vaikais, taipogi pabuvojo Žaislų muziejuje. Vasaros mėnesisiais keletą kartų buvo nuvykę prie ežerų, į gamtą . Liepos 26 – rugpjūčio 2 dienomis vaikai dalyvavo Sveikatingumo stovykloje Šventojoje. Vaikai daug sportavo, maudėsi, įgijo sveikos mitybos įgūdžių, išmoko rytinės mankštos kompleksą, dalyvavo daugelyje meninių užsiėmimų, patys kūrė, priimdavo sprendimus, mokėsi bendruomeniškumo. Stovyklos metu aplankė Palangos Gintaro muziejų, pabuvojo HBH pramogų centre, karstėsi nuotykių parke. Taip pat surengė keletą žygių palei jūrą, pabuvojo šv. Mišiose Šventosios bažnyčioje. Bendradarbiaudami su Naujamiesčio moksleivių namų Žvirblio teatru vaikai dalyvavo adventinėje programoje, kurią parodė Naujamiesčio namuose ir centre Kalėdinėje vakaronėje su savanoriais ir tėveliais. Vaikai dalyvavo aštuoniuose užsiėmimuose bendravimo įgūdžių, savivertės ugdymo, mokymosi nusistatyti tikslus ir žingsnius ir kaip jų siekti temomis, kai Socialinės partnerystės centras vykdė projektą “Aktyvūs vaikai”. Čia vaikai galėjo diskutuoti, išsakyti savo nuomonę, mokėsi išgirsti ir priimti kitą nuomonę, dirbo kartu su kaimynystėje esančiu dienos centru.

Įgijo tam tikrų socialinių įgūdžių. Vaikai mokėsi bendrauti su skirtingų kultūrų, skirtingų įsitikinimų bendraamžiais, su vyresniais žmonėmis – savanoriais, pedagogais, kunigu, kuris mielai teikė dvasinę – psichologinę pagalbą vaikų centro vaikams. Mokėsi kultūringai elgtis viešose vietose išvykų, ekskursijų, švenčių metu, teatre. Vaikai išmoko tvarkytis centre – paruošti pavakarių stalą, tvarkyti patalpas, prižiūrėti gėlynus, plauti indus ir pan. Išmoko laikytis taisyklių, suvokti savo elgesio pasekmes ir pan. Išvykų metu išmoko elgesio viešose vietose, bendravimo kultūros. Stovykloje įgijo daug socialinių įgūdžių – bendruomeniškumo, pakantumo, tolerancijos, tvarkos, laiko vadybos, empatijos, pagalbos vienas kitam , kantrybės ir pan.

Keitėsi pasitikėjimas savimi. Vaikai pradėjo drąsiau dalyvauti diskusijose, išsakyti, apginti savo nuomonę, išklausyti kitą. Vis rečiau girdėjos žodžiai “nemoku”, “negaliu”. Įvairių veiklų metu vaikai vis būdavo paskatinami, pagiriami. Mokėsi atsakingumo, laikytis duoto žodžio. Už gerą veiklą, sąžiningą darbą, pastangas vaikai buvo paskatinti išvykomis į blyninę, boulingą. Stovykloje vaikai daug kūrė – piešė paveikslus, darė kaukes, statė smėlio pilis. Daug sportavo, dalyvavo sportinėse rungtyse, orientacinėse varžybose. Kūrybinėse, darbinėse veiklose vaikai įgavo daug pasitikėjimo, padėjo vienas kitam, buvo vieningi.

Paslaugų gavėjai šeimos(tėvai):
– šeimoms buvo suteikta kompleksinė informavimo, konsultavimo paslauga, todėl šeimos galėjo spręsti kilusias problemas, lankėsi vaikų dienos centre, jiems buvo pristatytos centro teikiamos paslaugos ir kt., dėl vaikų ugdymo, socialinių išmokų ir kt. Šeimos gavo paramą – drabužių, avalynės, pramogų vaikams. Vaikai buvo sotūs, prižiūrėti.