2016 Apie projektą AUKIME KARTU

spalio 11, 2016

 

Projekto „Aukime kartu“ tikslas – skatinti vaikų globos namų auklėtinių socialinę atsakomybę ir formuoti vienišų jaunų tėvų pozityvios tėvystės įgūdžius Vilniuje, Utenos, Ukmergės, Anykščių ir Trakų rajonuose.

Šio projekto metu bus siekiama spręsti šią problemą – dirbti su vaikų globos namų auklėtiniais ir vienišais tėvais, taip formuojant atsakingos tėvystės, socialinės atsakomybės įgūdžius, skatinti aktyvų įsitraukimą į visuomeninę veiklą.

Tikslinė grupė – 14-29 metų vaikų globos namų auklėtiniai ir vieniši jauni tėvai Vilniuje, Utenos, Ukmergės, Anykščių ir Trakų rajonuose. Pasirinktos tikslinės grupės, kurios dėl savo padėties būdamos pažeidžiamos gali sunkiau formuoti pozityvios tėvystės, socialinės atsakomybės įgūdžius. Jiems numatytos veiklos padės lengviau susidoroti su jiems kylančiais iššūkiais.

Pasirinktos patrauklios tikslinės grupės sudominimo formos – viktorinos, kurių efektyvumas jau buvo išbandytas kituose centro vykdytuose projektuose. Ši žaidimo ir tuo pačiu varžymosi forma sudomina auditoriją, padeda lengviau įsisavinti žinias, lengviau perduoti norimą informaciją. Tai skatina jaunus žmones domėtis naujovėmis, aktyviai ir tikslingai dalyvauti užsiėmimuose.

Veiklos:

  1. Ugdomosios išvykos pas partnerius (pas skautus, pas partnerius kituose rajonuose) bei savaitgalio išvykos į vienuolynus su nakvyne, tikslas – susipažinti su savanorystės idėja ir tikslais, nevyriausybinių organizacijų veikla bei ugdyti jaunuolių socialinę atsakomybę, norą savanoriauti ir padėti kitiems;
  2. Seminarai–viktorinos vaikams ir jaunimui vaikų globos namuose (viktorinos/protmūšiai, diskusijos, hipotetinių situacijų aptarimai, susitikimai), interaktyvūs užsiėmimai, viktorinos, neformaliaisiais metodais (susipažinimo žaidimai, komandos formavimo žaidimai, patirties dalijimosi žaidimai) skatinamas atsakingas dalyvavimas, socialinė atsakomybė;
  3. Pozityvios tėvystės mokymai vienišiems jauniems tėvams, pasikviečiant ir dvasininkus;
  4. Individualus darbas su vienišais jaunais tėvais ir vaikų globos namų auklėtiniais: konsultacijos, supervizijos, individualūs pokalbiai.

 

 jrd-logo_su-uzrasusadm

Parašykite komentarą