Partnerystės stiprinimas

birželio 6, 2016

Socialinės partnerystės centro projektas „Partnerystės stiprinimas“

 

Tikslas – stiprinti Socialinės partnerystės centro institucinius gebėjimus ir finansinį savarankiškumą, suteikiant darbuotojų ir savanorių komandai finansinio raštingumo, ekonominių, viešųjų ryšių, partnerystės ir paslaugų plėtojimo žinių ir įgūdžių.

Uždaviniai:
1. Suteikti Socialinės partnerystės centro darbuotojams ir savanoriams finansinio raštingumo (apskaitos, mokesčių) bei ekonominių (verslumo, socialinio verslumo) žinių ir įgūdžių;
2. Stiprinti ir skatinti savanorių veiklą organizacijoje, pritraukti naujų savanorių;
3. Plėsti Socialinės partnerystės centro partnerių tinklą ir bendras veiklas;
4. Atnaujinti Socialinės partnerystės centro internetinę svetainę ir apmokyti darbuotojus ir savanorius ją administruoti, sklandžiai ir laiku pateikti informaciją, tinkamai plėtoti viešuosius ryšius;
5. Sukurti Socialinės partnerystės centro Facebook paskyrą ir apmokyti darbuotojus ir savanorius joje sklandžiai ir laiku pateikti informaciją;
6. Suteikti Socialinės partnerystės centro darbuotojams ir savanoriams informaciją apie galimybes kurti ir plėtoti socialines, švietimo ir kitas paslaugas vaikams, jaunimui, rizikos šeimoms, bendruomenei bei paskatinti juos organizuoti naujas veiklas.

Pagrindinės projekto veiklos:
· Mokymai: finansinio raštingumo – apskaitos, mokesčių; ekonomikos pagrindų – verslumo ir socialinio verslumo skatinimo; viešųjų ryšių plėtojimo; partnerystės plėtros; projektų rengimo ir įgyvendinimo bei finansinių galimybių paieškos – finansinio savarankiškumo stiprinimo; paslaugų poreikio analizės pristatymo ir pritaikymo-įgyvendinimo planavimo.
· Užsiėmimai, supervizijos ir nuolatinis bendravimas su centro savanoriais, skatinant ir motyvuojant juos intensyviau įsitraukti į veiklas.
· Bendri seminarai-susitikimai su partneriais veikloms aptarti ir bendriems projektams planuoti.
· Socialinės partnerystės centro logotipo sukūrimas.
· Internetinės svetainės atnaujinimas ir apmokymas ją administruoti.
· Facebook paskyros sukūrimas ir apmokymas ją administruoti.

Projektą vykdo Socialinės partnerystės centras. Samdomi lektoriai mokymams-seminarams vesti, atsižvelgiant į veiklų plane numatytas mokymų temas. Projekto metu didelę naudą gaus Sociallinės partnerystės centro savanoriai, kurie yra aktyvūs centre veiklą daugiau nei trejus metus vykdantys studentai arba studijas jau baigę jaunuoliai, taip pat centre dirbę senjorai.

Projektas finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų.

Projekto trukmė – nuo 2016 m. balandžio iki 2016 m. gruodžio mėn.


Socialinės partnerystės centras su naujais partneriais daug dėmesio skirs pilietiškumui

2016 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais Socialinės partnerystės centras pasirašė bendradarbiavimo sutartis su trimis aktyviomis pilietinėmis organizacijomis – Lietuvos skautija, Jaunimo laisvalaikiu centru Ukmergėje ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro atstovais. Dirbant kartu bus siekiama ugdyti jaunimo pilietiškumą, organizuoti  aktyvų jaunimo laisvalaikį ir skatinti jaunų žmonių asmeninį tobulėjimą.

Bendrų veiklų metu daug dėmesio planuojama skirti jauniems žmonėms iš socialinės rizikos šeimų bei vaikų globos namų auklėtiniams.

Planuojama, kad Lietuvos skautijos, vienijančios daugiau nei 2500 skautų įvairiose Lietuvos vietovėse, atstovai prisidės prie veiklų vaikams ir jaunimui: supažindins su skautų filosofija ir idėjomis, vykdomais užsiėmimais. Bendrų veiklų  metu ketinama sudominti jaunimą ir vyresnius žmones savanoryste kaip asmeninio augimo galimybe, skatinti tarnavimą bendruomenei, stiprinti socialinės atsakomybės ir pilietiškumo jausmą.

Pasirašyta partnerystės sutartis su Jaunimo laisvalaikio centru Ukmergėje leis užtikrinti daugiau naujų veiklos galimybių abi organizacijas lankantiems vaikams ir jaunimui. Ketinama organizuoti naujas išvykas, jaunimas bus skatinamas pažinti Lietuvą, jos regionus, aktyviai leisti laisvalaikį savanoriaujant ir tobulėjant.

Bendradarbiaujant su Utenos šeimos ir vaiko gerovės centru, bus siekiama abi organizacijas vienijančių tikslų – užtikrinti vaikų ir šeimų gerovę, suteikti vaikams ir šeimoms galimybes tobulėti, atsakingai, turiningai ir prasmingai leisti laiką. Beje, Socialinės partnerystės centras jau ketverius metus bendradarbiauja ir su kita organizacija Utenoje – Neformalaus ugdymo centru, su kurio atstovais vykdomi sėkmingi bendri projektai ir paskatino ieškoti daugiau naujų aktyvių partnerių regionuose.

 

Nauji partneriai Anykščiuose – vaikų ir jaunimo užimtumo centras

2016 09 13 gausi Socialinės partnerystės centro komanda lankėsi Anykščiuose. Sudarėme naują partnerystės sutartį su Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centru ir be galo žavėjomės jų kūrybiškumu, vikrumu, kasdieniu šurmuliu darant gerus darbus. Anykštėnai mums ne tik papasakojo apie Anykščių įžymybes ir lankytinas vietas, bet išdavė ir gražaus gyvenimo receptą (žiūrėkite foto). Bendradarbiausime ir toliau!

 

Su partneriais iš Trakų pradedame naują projektą

Socialinės partnerystės centras 2016 m. rugpjūčio mėn. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centru. Sutarėme bendradarbiauti vykdant projektus, dalijantis profesine ir praktine patirtimi, dirbant su vaikais, jaunais žmonėmis ir jų šeimomis, ypač tomis, kurios atsidūrę sunkiose situacijose.
2016 m. rugsėjo 9 d. Visų šventųjų parapijos Vaikų dienos centro vaikai lankėsi Trakų rajone ir pramogavo kukurūzų labirinte. Bėgiodami po labirintą jie lavino bendravimo, savitarpio pagalbos įgūdžius, turėjo galimybę mąstyti ir kurti strategijas kartu. Drauge žaisti, laipioti, landžioti, ieškoti pinigų kukurūzų grūduose. Kartu su Socialinės partnerystės centro savanoriais pasportavę ir pažaidę, laimingi grįžo namo. Taip mūsų nevyriausybinė organizacija iš arti susipažino su Trakų rajonu.
O nuo 2016 m. spalio 1 d. kartu su šiais partneriais – Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centru – pradedame įgyvendinti naują projektą „Aukime kartu“. Jo metu dirbsime su vienišais jaunais tėvais ir vaikų globos namų auklėtiniais ir drauge organizuosime socialinės atsakomybės ugdymui skirtas veiklas išvykų, mokymų, seminarų, viktorinų metu 5 Lietuvos savivaldybėse – Vilniuje, Utenos, Ukmergės, Anykščių ir Trakų rajonuose.

Daugiau apie mūsų partnerius rasite jų Facebook puslapyje: https://www.facebook.com/Traku.paramos.seimai.vaikams.centras/

Parašykite komentarą