PAŽINK SAVO KRAŠTĄ – KAVARSKAS

birželio 6, 2016

2016 metų gegužės 6 dieną Kavarske vyko pirmasis jaunimo iniciatyvų projekto „Pažink savo kraštą – Kavarskas“ susitikimas. Jaunimas aktyviai dalyvavo ir diskutavo apie savo krašto įžymybes: žmones, vietas, įvykius. Susitikime dalyvavo brandaus amžiaus istorijos mokytoja Repečkienė, kuri ilgą laiką mokė Kavarsko mokykloje ne vieną jaunuolių kartą, yra surinkusi albumą apie savo kraštą. Šį albumą projekto dalyvės atidžiai išnagrinėjo ir aptarė su pašnekove – taip merginos atrado daug įdomybių: apie buvusį darželį, valstybinių įstaigų pastatą, apie tai, kad Kavarskas netgi turėjo viešbutį! Fausta papasakojo legendą apie kunigaišktį-bajorą, nuo kurio vardo kilo Kavarsko pavadinimas ir kurio aštrus kalavijas pažymėjo upelio-dabar visiems žinomo šaltinio pradžią. Papietavo visi dalyviai kavinėje „Šaltinis“ – ne tik koldūnų, garsių jau visoje Lietuvoje…

Socialinės partnerystės centro projektinė veikla Kavarske tęsiasi

2016 m. birželio 21 d., įgyvendinant projektą “Pažink savo kraštą – Kavarskas”, vyko tęstinis jaunimo susitikimas, kurio metu projekto dalyviai – “kavarskiečiai” ir svečiai aptarė Kavarsko žymius žmones. Jaunuoliai pristatė svarbius įvykius, kuriuos jau iš anksto buvo pasirengę pristatyti. Taip pat buvo įvardytos ir apibūdintos žymios Kavarsko vietos. O viską darniai aptarę, visi drauge patraukė tų žinomų vietų aplankyti.

Anot kavarskiečių, jų gimtąjame miestelyje teka šventas šaltinis. Žmonės nuo senų laikų pasakoja, kad šio šaltinio vanduo žmones gydo. Ir dar daug kitų įdomių vietų ir istorijų Kavarske teko aplankyti ir išgirsti, juk galutinis projekto tikslas – sukurti unikalų, iki šiol niekur nematytą ir nežinomą,stalo žaidimą “Pažink savo kraštą – Kavarskas” ir jį pristatyti vietos bendruomenei.

Ir visa tai bus jau labai greitai!
Sekite “Socialinės partnerystės centro” naujienas

 

Susitikimo 2016-08-19 metu intensyviai virė darbas: rengėme korteles žaidimui, klausimus, atsakymus, žemėlapį, “kelią per Kavarską”. Taip pat įdomiai bendravome su Elvyra Abramoviene – krašto šviesuole, pinančia sodus. Taip jaunimo iniciatyvinė grupė iš Kavarsko seniūnijos ir Socialinės partnerystės centro savanoriai kūrė žaidimą “Pažink savo kraštą – Kavarskas”.

2016 metų rugsėjo 16 dieną Kavarske vyko baigiamasis VšĮ „Socialinės partnerystės centras“ (SPC) vykdomo Jaunimo iniciatyvų projekto „Pažink savo kraštą – Kavarskas“ renginys. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su ilgamečiais SPC partneriais – Anykščių rajono kaimo kultūros darbuotojų bendrija „Suspara“. Ši produktyvi partnerystė tęsiasi nuo 2012 metų. „Džiaugiamės kartu su Aušra Blažiene kurdami turiningą laisvalaikį ir ugdomąsias kultūrines veiklas jaunimui Kavarske“ – sakė SPC direktorė Stasė Makštutienė.

Renginio metu Kavarsko bendruomenei buvo pristatytas projekto rezultatas – sukurtas edukacinis stalo žaidimas „Pažink savo kraštą – Kavarskas“. Renginyje aktyviai dalyvavo Kavarsko bendruomenės nariai bei SPC atstovai. Į žaidimą įsitraukė vaikai, jaunimas, jų tėvai ir mokytojai bei kiti bendruomenės nariai, kurių aktyvus dalyvavimas bei atsakymai į žaidimo klausimus parodė, kad kavarskiečiai puikiai pažįsta savo kraštą, žino jo istoriją, senolių pasakojimus. Daug dalykų jaunimas sužinojo vykdomo projekto metu.

Vykdant projekto veiklas 2016 metais SPC Kavarske organizavo 4 susitikimus-seminarus ir diskusijas, kurių metu buvo lankomos žymios Kavarsko vietos, projekto dalyviai domėjosi svarbiausiais krašto įvykiais, lankė žymius Kavarsko žmones ir mąstė apie tai, ką gero ir gražaus yra nuveikę savo krašte ir ką naudingo galėtų nuveikti ateityje, kad Kavarskas klestėtų ir būtų pilietiškas kraštas. Šie atradimai klausimų ir atsakymų forma buvo surašyti į edukacinį stalo žaidimą. Buvo sukurti trys žaidimo egzemplioriai: pirmąjį jaunimo iniciatyvinė grupė padovanojo Aušrai Blažienei, „Susparos“ pirmininkei, antrąjį – Kavarsko bibliotekos atstovei, trečiąjį – SPC Vaikų dienos centro vaikams ir jaunimui.

Projekto tikslas sėkmingai pasiektas: sudarytos sąlygos jauniems žmonėms iš Kavarsko kokybiškai praleisti laisvalaikį, skatinama jaunų žmonių socialinė įtrauktis ir pilietiškumas bei įsitraukimas į visuomeninę veiklą, skatinama jų saviraiška ir kūrybiškumas, ugdomi jaunų žmonių socialiniai įgūdžiai Anykščių rajone.


Jaunimo iniciatyvų projekto „Pažink savo kraštą – Kavarskas“ tikslas – sudaryti sąlygas jauniems žmonėms, įskaitant mažiau galimybių turintį jaunimą, kokybiškai praleisti laisvalaikį bei skatinti jaunų žmonių socialinę įtrauktį ir pilietiškumą, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, saviraišką ir kūrybiškumą, ugdyti jaunų žmonių socialinius įgūdžius Anykščių rajone.

Siekiama neformaliuoju būdu suburti jaunus žmones, kurie panaudotų savo turimas žinias ir patirtį ir įsitrauktų  į kūrybinį procesą – stalo žaidimo sukūrimą. Sukurtas stalo žaidimas bus pristatytas Kavarsko miestelio bendruomenei, taip pat kituose renginiuose. Projekto dalyviai-jauni žmonės turės kuo didžiuotis, pajausti savo pridėtinę vertę vietos bendruomenei, turės priemonę ir įgis įgūdžių, kaip pristatyti savo miestelį.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis pagal Regioninės jaunimo politikos veikmų plano priemonę jaunimo iniciatyvoms remti.

One thought on “PAŽINK SAVO KRAŠTĄ – KAVARSKAS

Parašykite komentarą