Socialinės partnerystės centras įgyvendina naują tarptautinį projektą – “MADE in EU”. Projektas skirtas sukurti efektyvius ir patrauklius mokymų metodus socialinę atskirtį patiriantiems suaugusiesiems.

sausio 14, 2018

Socialinės partnerystės centras, kartu su partneriais iš Italijos, Graikijos ir Lenkijos, nuo 2017m. rudens įgyvendina programos „Erasmus+“ finansuojamą tarptautinį strateginės partnerystės projektą „Methodologies ADult Education  in EU (MADE in EU), projekto nr2017-1-LT01-KA204-035228.

Tarptautinis projektas „Methodologies ADult Education in EU“ (trumpinys „MADE in EU“) skirtas keistis gerąja patirtimi kuriant ir įgyvendinant suaugusiųjų švietimo programas tarp penkių šioje srityje dirbančių partnerių organizacijų: VŠĮ „Socialinės partnerystės centras“ (Lietuva), GODESK S.R.L. (Italija), Informamentis Europa (Italija), EEO Group (Graikija) ir Euro-Idea Fundacja Spoleczno – Kulturalna (Lenkija). Projekto trukmė – 2 metai. Šiuo laikotarpiu kiekviena dalyvaujanti organizacija – partnerė savo regione tirs su suaugusiųjų švietimu susijusias problemas, identifikuos kliūtis suaugusiesiems tobulintis, surinks tiriamąsias grupes – apie 20 suaugusiųjų, dėl mokymosi kliūčių patiriančių tam tikrą socialinę atskirtį, kurs šioms grupėms pritaikytus mokymo metodus ir, išbandžiusi naujus mokymo modelius, analizuos mokymų rezultatus bei paskelbs išvadas tarptautinėse su projekto komunikacija susijusiose platformose. 

2017 m. gruodžio 1 – 3 d. Vilniuje įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Susitikimo metu buvo aptartas būsimas bendradarbiavimas, pristatyta esama geroji šalių patirtis suaugusiųjų švietimo srityje, numatyti būdai ir priemonės kiekvienoje šalyje organizuoti projekto veiklas. Tiek Lietuvoje, tiek partnerių šalyse projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami susitikimai su vietinėmis institucijomis, siekiant pagerinti socialinę atskirtį patiriančių suaugusiųjų švietimo kokybę, pritaikyti esamas programas dėl socialinės atskirties mažiau linkusiems mokytis ar turintiems mažiau mokymosi galimybių asmenims. 

Lietuvoje numatoma dirbti su suaugusiais, patiriančiais socialinę atskirtį. Prioritetas bus teikiamas pabėgėliams bei migrantams, dėl kultūrinių skirtumų patiriantiems mokymosi Lietuvoje sunkumų. Taip pat ketinama įtraukti žemesnį išsilavinimą ir profesinę patirtį turinčius, ir dėl to ekonominių sunkumų patiriančius asmenis. Visiems šiems asmenims projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami 3 mokymo kursai, skirti padidinti dalyvių socialines, sociokultūrines ir ekonomines kompetencijas, padidinti motyvaciją toliau mokytis, ir tokiu būdu sumažinti socialinę atskirtį.

Parašykite komentarą