Penkiuose Lietuvos miestuose – renginių ciklas apie smurto priežastis ir prevenciją

lapkričio 19, 2017

Socialinės partnerystės centras vykdo smurto prevencijai skirtą projektą „DraugAUK! NesmurtAUK! AUK!“. Įgyvendinant vaikams ir jaunimui skirtas veiklas, per keletą mėnesių penkiuose Lietuvos miestuose bus surengti penki seminarai, sostinėje vyks kassavaitinės diskusijos, o socialiniame tinkle Facebook bus organizuojamos šviečiamojo pobūdžio viktorinos.

„Šiuo projektu siekiame paskatinti diskusijas visuomenėje, ypač bendraujant su vaikais ir jaunimu, apie smurto artimoje aplinkoje apraiškas, smurto padarinius, teisines pasekmes ir gresiančią atsakomybę smurtautojui. Norime informuoti vaikus ir jaunimą apie pagalbos galimybes patyrus smurtą, skatinti juos netoleruoti smurtinio elgesio ir pranešti apie vykstančias negeroves atsakingų institucijų darbuotojams ir galintiems jiems padėti suaugusiems“, – sako Socialinės partnerystės centro direktorė Stasė Makštutienė, kuri kartu su kolegomis šeštadienį veda seminarą apie smurto prevenciją Marcinkonių jaunimui.

Penki šviečiamojo pobūdžio seminarai jaunimui bus surengti Vilniuje, Utenoje, Ukmergėje, Varėnos rajono Marcinkonių gyvenvietėje ir Anykščių rajono Kavarsko miestelyje. Jų metu 1-12 klasių jaunimas bus informuojamas apie smurto artimoje aplinkoje apraiškas, pagalbos galimybes patyrus smurtą, jauni žmonės bus skatinami ieškoti būdų, kaip spręsti smurto šeimose ir visuomenėje problemą.

Seminarų metu dirbant su vaikais ir jaunimu  ypač didelis dėmesys bus skiriamas vienam iš stiprios asmenybės bruožų – empatijai, gebėjimui suprasti ir jausti, ką jaučia kitas žmogus, gebėjimui pasijusti kito žmogaus vietoje. Įvairiais neformalaus ugdymo metodais sieksime atrasti savyje esančias empatijos apraiškas, diskutuosime kaip gali jausti kitas žmogus patiriantis išnaudojimą ar prievartą  artimoje aplinkoje, kurioje žmogus iš tiesų turėtų būti saugiausias.

Be to, kiekvieną savaitę sostinės Socialinės partnerystės centre organizuojamos diskusijos apie smurtą su mokyklinio amžiaus jaunimu. Diskusijas moderuoja profesionali psichologė. Projekto pabaigoje Vilniuje vyks baigiamasis renginys, kuriame projekte dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovai dalinsis žiniomis ir pasiūlymais, kaip nevyriausybinis sektorius galėtų aktyviau prisidėti prie kovos su smurtu apraiškomis.

Planuojama, kad nuo spalio iki gruodžio pradžios vyksiančiuose renginiuose apsilankys apie 180-200 mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo. Tačiau realybėje apie šį mūsų visuomenės skaudulį informacija pasieks gerokai didesnį žmonių skaičių – Vilniuje bus rodoma visuomenei atvira meninė instaliacija smurto prevencijos tema, apie vykdomą projektą bus skelbiama informacija Socialinės partnerystės centro interneto svetainėje bei Facebook paskyroje. Manoma,  kad naudojant šias priemones tikslinė informacija  apie smurto prevenciją pasieks dar apie 800-1000 įvairaus amžiaus žmonių.

 

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš valstybės biudžeto lėšų.

Parašykite komentarą