Socialinių įgūdžių pamokos turi būti privalomos

liepos 5, 2017

Šešios nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su vaikais ir jaunimu, paruošė ir Prezidentei, Seimui, Vyriausybei ir švietimo ir mokslo ministerijai išsiuntė peticiją dėl Socialinių įgūdžių privalomos  pamokos įvedimo bendrojo lavinimo mokyklose sprendžiant smurto prieš vaikus problemą.

„Nebūkime abejingi, darykime, ką galime, kad smurtas prieš vaikus liautųsi. Bausmėmis ar gąsdinimais šios problemos neįveiksime – tinkamą elgesį lemia  bendravimo kultūra bei socialinių įgūdžių, tokių kaip konfliktų sprendimas, pykčio valdymas, problemų sprendimas, turėjimas. Šių įgūdžių turėjimas ar neturėjimas rodo  visuomenės sąmoningumo lygį, todėl juos įgyti jaunam žmogui reikėtų nuo mažens”, – sako Socialinės partnerystės centro direktorė Stasė Makštutienė.

Kreipimesi į atsakingas institucijas nevyriausybinės organizacijos siūlo, kad socialinių įgūdžių ugdymas būtų pilnai finansuojama privaloma pamoka mokykloje, kurią dėstytų specialistai (psichologai, socialiniai pedagogai).

Parašykite komentarą