Antrasis „MADE in EU“ partnerių susitikimas

rugpjūčio 2, 2018

social-partnership-centre-made-in-eu-second-meeting-in-italy-062018 m. kovo 22 – 24 d. Italijoje, Caserta mieste, įvyko antrasis projekto „Methodologies ADult Education in EU” (trumpinys – „MADE in EU“) partnerių susitikimas. Šio susitikimo metu kiekviena organizacija – partnerė pristatė tiek ekonominę, su įsidarbinimu susijusią, tiek suaugusiųjų švietimo situaciją savo šalyje ir regione. Taipogi buvo aptartos aktualijos, susijusios su kiekvienos organizacijos – partnerės įsipareigota apmokyti tiksline socialinę atskirtį patiriančia suaugusiųjų grupe: imigrantais (Lietuva, Graikija), ilgalaikiais bedarbiais (Italija), psichikos problemų turinčiais asmenimis (Lenkija), niekur nedirbančiais ir nesimokančiais jaunuoliais (Italija), žemą išsilavinimą turinčiais asmenimis. Kiekvienos organizacijos – partnerės įvykdytas tyrimas ir jo pristatymas leido susidaryti vaizdą, su kokiomis problemomis susiduria tikslinės projekto grupės kiekvienoje šalyje, bei kokių galima rasti gerųjų šių problemų sprendimo pavyzdžių. Tiesa, gerųjų praktikų pavydžių nėra daug, taigi projekto „MADE in EU“ partnerės susiduria su rimtu iššūkiu, siekdamos sukurti savo tikslinėms grupės pritaikytas mokymų programas, skatinančias mažinti socialinę pažeidžiamų suaugusiųjų grupių atskirtį.

Susitikimo metu taip pat buvo aptarta projekto dalyvių atranka bei sukurtas klausimynas, kurio pagrindu kiekviena organizacija – partnerė nustatys savo tikslinės grupės mokymosi poreikius. Kadangi kiekvienos organizacijos tikslinės grupės šiek tiek skiriasi, tikėtina, jog klausimyno rezultatai parodys skirtingus mokymosi poreikius: kai kam galbūt labiausiai reikės mokytis kompiuterinio raštingumo, kai kam – gyvenamosios vietos kalbos, o kai kam galbūt išaiškės poreikis įgyti bainių socialinių įgūdžių. Klausimyno reultatų pagrindu sudarytos mokymo programos bus pristatyti trečiajame projekto partnerių susitikime, kuris įvyks 2018 m. rugsėjo mėnesį Atėnuose, Grakijoje.

Primename, jog VŠĮ „Socialinės partnerystės centras“, kartu su partneriais iš Italijos, Graikijos ir Lenkijos įgyvendina programos „Erasmus+“ finansuojamą tarptautinį strateginės partnerystės projektą „Methodologies ADult Education in EU” (MADE in EU), projekto nr. 2017-1-LT01-KA204-035228. Projektas skirtas keistis gerąja patirtimi kuriant ir įgyvendinant suaugusiųjų švietimo programas tarp penkių šioje srityje dirbančių partnerių organizacijų: VŠĮ „Socialinės partnerystės centras“ (Lietuva), GODESK S.R.L. (Italija), Informamentis Europa (Italija), EEO Group (Graikija) ir Euro-Idea Fundacja Spoleczno – Kulturalna (Lenkija). Projekto trukmė – 2 metai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu kiekviena dalyvaujanti organizacija – partnerė savo regione tiria su suaugusiųjų švietimu susijusias problemas, identifikuoja kliūtis suaugusiesiems tobulintis, projektui įpusėjus surinks tiriamąsias grupes – apie 20 suaugusiųjų, dėl mokymosi kliūčių patiriančių tam tikrą socialinę atskirtį, kurs šioms grupėms pritaikytus mokymo metodus ir, išbandžiusi naujus mokymo modelius, analizuos mokymų rezultatus bei paskelbs išvadas tarptautinėse su projekto komunikacija susijusiose platformose.

Lietuvoje numatoma dirbti su žemesnio ekonominio statuso, žemesnį išsilavinimą ir profesinę patirtį turinčiais suaugusiais žmonėmis, numatoma į mokymosi metodų kūrimo procesus įtraukti ir pabėgėlius bei imigrantus, gyvenančius Lietuvoje. Tikimasi, jog pagerės projekto dalyvių socialinės, sociokultūrinės kompetencijos, padidės motyvacija mokytis ir sumažės socialinė atskirtis.
Planuojama projekto pabaiga ir pasiektų rezultatų paskelbimas – 2019 m. rugpjūčio mėnuo. Projektui vadovauja VŠĮ „Socialinės partnerystės centro“ direktorė Stasė Makštutienė.

Parašykite komentarą