Kultūros paveldas jaunimui/Cultural Heritage in YUOth

Trukmė – 2018 m. rugpjūčio 23 d. – rugsėjo 2 d.
Projektą finansuoja – ES Erasmus plus Programa/organizacija”PlanBe”
Projekto vykdytojas – Socialinės partnerystės centras (partneris Lietuvoje)
Trumpas projekto aprašymas
Nuo 2016 metų SPC bendradarbiauja su Kipre įsikūrusia NVO “PlanBe”. Socialinės partnerystės centro atstovė ir 5 aktyvūs jaunuoliai-savanoriai vyko į Kiprą dalyvauti jaunimo mainuose „Kultūros paveldas jaunimui“ (Cultural Heritage in YUOth) 2018 m. rugpjūčio 23-rugsėjo 2 dienomis Kipre.
Projekto „Kultūros paveldas jaunimui“ metu susitiko daugiau nei 40 jaunuolių ir dirbančiųjų su jaunimu iš 7 Europos Sąjungos šalių ir kartu diskutavo mokėsi, kūrė naujus metodus socialinei atskirčiai, diskriminacijai mažinti, verslumui stiprinti per veiklas, susijusias su kultūra ir kultūros paveldu. Taip pat Aušra, Enrika, Kęstutis, Benas, Mantas aktyviai pristatė savo šalį – Lietuvos tradicijas, kultūrą, diskutavo su kitų šalių atstovais  apie mūsų kultūros paveldą. Lietuvoje projekto partneris – Socialinės partnerystės centras. Kipre pagrindinis projekto organizatorius – NVO “PlanBe”.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/socialinespartnerystes.centras
https://www.facebook.com/search/top/?q=planbe%20plan%20it%20be%20it%20culture%20heritage&epa=SEARCH_BOX

Parašykite komentarą