Smurto artimoje aplinkoje prevencija mažiau pasiekiamuose Lietuvos rajonuose

Trukmė – 2018 m. lapkričio 25 d. iki 2018 m. gruodžio 10 d.
Projektą finansuoja – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija valstybės biudžeto lėšomis
Projekto vykdytojas – Socialinės partnerystės centras
Projekto partneriai – Utenos švietimo centras, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, Neformaliojo ugdymo centras, Anykščių rajono Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcinis centras, Anykščių rajono kaimo kultūros darbuotojų bendrija „Suspara“ ir Marcinkonių pagrindinė mokykla, Dailės mokytojų asociacija.
Projekto suma – 3275 Eur
Trumpas projekto aprašymas
Projekto tikslas – supažindinti visuomenę su įvairiomis smurto artimoje aplinkoje apraiškomis, jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis ir gresiančia atsakomybe smurtautojui, informuoti apie pagalbos galimybes patyrus smurtą, apie priemones, skirtas smurto artimoje aplinkoje prevencijai, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, organizuoti tarptautinę akciją „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ nuo 2018 m. lapkričio 25 d. iki 2018 m. gruodžio 10 d.
Apsilankę SPC organizuotuose apskritojo stalo diskusijose Utenos, Varėnos ir Anykščių rajonų specialistai, policijos, švietimo įstaigų, sveikatos priežiūros, savivaldybių, socialiniai darbuotojai, vaikai ir jaunimas bei bendruomenės nariai pagilino žinias apie galimas smurto apraiškas artimoje aplinkoje ir jų rūšis, išmoko jas atskirti, suteiktos žinos, kur kreiptis pagalbos patyrus smurtą. Apskritojo stalo diskusijų metu pristatyta:
Tyrimas “Smurtas prieš moteris. ES masto apklausa“ apibendrinti rezultatai;
apžvelgta teismų praktika, kai artimoje aplinkoje vyksta smurtas;
mokytojams ir socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis, vaiko teisių atstovams ir bendruomenei buvo pateikta aktuali Europos Tarybos metodinė medžiaga apie vaikų išnaudojimą ir kaip su tuo dirbti bei kt.
Projektas skatino jaunus žmones netoleruoti bet kokių smurto apraiškų ir kovoti tiek su pačiu reiškiniu, tiek su jo priežastimis, kalbėjome apie tai, kad svarbu kuo anksčiau išaiškinti smurtinį elgesį, užkirsti jam kelią bei ugdyti tarpusavio santykius, pagrįstus nuostata, kad smurtas yra nepriimtinas jokiomis aplinkybėmis. Projekto metu organizuoti 3 seminarai-viktorinos ir 15 Facebook viktorinų-konkursų, dalyvavo 120-150 dalyvių.
Kvalifikuoti mokymų vadovai, pasistengė atsakyti į apskritojo stalo diskusijų dalyviams rūpimus klausimus. Mokymų pabaigoje dalyviai gavo kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3-r-Kavarsk…/
https://www.ugdymas.utena.lm.lt/…/540-darni-seima-sveika-vi…
https://www.facebook.com/VOgelbekitvaikus/posts/1773773516066412?__xts__[0]=68.ARCmeEU5DJOGzmFWdRXkyDRMrllDhP95hX3yIYhMvG7PynVgIgVObedp2TDSiGjdUxuuGbrn87hmEWUGg4ZqiL5d5UGvr6SnBPA3Zgi7Th-acyJdjtx3Mja_IWClgu3YmRtvgaJcU3pnH4A_cmKc6ZGu9lYui6pWtwAXr5fBedy5aknLWQOIjoCXZcM2KfygE7PqiMRJz5ET_Yl6xSzqHN8B37AZ3B4uvizrEvSo3ZKhp-MAuDz5KUXhjkNekcraz6Z8vpuW_kLsdLPz3bk38lK6R9ItrcBD3p0dWEGRdAC76KTVYGYM6ZCZ66sqMt2SL1ZsRJqTeAFb_mvI0VwoapxFng&__tn__=C-R

Parašykite komentarą