Aktyvūs vaikai

birželio 6, 2016

VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS PROJEKTAS „AKTYVŪS VAIKAI!“

Seminaras Kavarske

2015 m. rugsėjo 18 d. Anykščių rajone, Kavarske vyko seminaras „Gera darau – gerai jaučiuosi“, skirtas vaikams ir jaunimui. Šiame seminare dalyvavo mokyklinio amžiaus mergaitės, kurios gavo galimybę pažvelgti į save, išgirsti ir išklausyti kitą, pasisėmė gerų emocijų.


 

Seminaras Visų Šventųjų vaikų dienos centre: vaikai planavo gerus darbus

2015 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje, Visų Šventųjų vaikų dienos centre vyko seminaras „Gera darau – gerai jaučiuosi“, skirtas vaikams ir jaunimui. Šiame seminare dalyvavo mokyklinio amžiaus vaikai, kurie įvairių žaidimų forma mokėsi išgirsti ir išklausyti kitą, pasisėmė gerų emocijų. Vaikai planavo gerus darbus sau, tėvams, bendruomenei ir aplinkai. O 2015 m. rugsėjo 25 d. Vilniuje Visų šventųjų vaikų dienos centre vyko seminaras “Rinkis kelią, ne takelį”, kurio metu vaikai piešė “gyvenimo žemėlapius”: įvardijo savo ateities planus ir svajones, buvo motyvuoti atsakingai mokytis ir siekti tikslų.


 

Seminarai Trakuose

2015 m. rugsėjo 25 ir 30 dienomis seminarai ,,Fizinio aktyvumo nauda siekiant rezultatų moksluose ir asmeniniame gyvenime“ įgyvendinant projektą ,,Aktyvūs vaikai“ vyko Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje. Dvi grupės mokinių aptarė mokinių aktyvinimo problemas, mokėsi atpažinti aktyvius mokinius ir siūlė savo pastabas, kaip reikia padėti skleistis mokinio asmenybei, mokėsi planuoti veiklą, savo ir šeimos  dienotvarkėje skirti laiko aktyvesniam judėjimui – prasmingai leido laiką. Ypač daug diskusijų sulaukė aktyvios dienos ir aktyvios savaitės veiklų pristatymas. Užsiėmimų metu mokiniai noriai pasimankštino, žaidė aktyvius žaidimus, dalyvavo linksmose estafetėse, kūrybiškai atliko užduotis, mokėsi bendrauti, sveikai gyventi. Seminaro metu visi stengėsi suvokti, kad didelę įtaką mokymosi rezultatams turi veiklos planavimas ir fiziškai aktyvios pertraukos.


 

Seminaras Kavarske

2015 m. spalio 2 d. Anykščių rajone, Kavarske vyko seminaras vaikams ir jaunimui „Rinkis kelią, ne takelį“. Šiame seminare dalyvavo mokyklinio amžiaus mergaitės, kurios mokėsi atsakingai planuoti veiklą ir pristatyti savo gyvenimo tikslus. Šio seminaro metu merginos turėjo galimybę prasmingai praleisti laiką po pamokų, susitelkti bendrai veiklai. Neformaliojo ugdymo metodais merginos diskutavo apie atkaklaus ir kilnaus žmogaus savybes, analizavo savo tikslus ir siekius, planavo reikalingus žingsnius socialinei veiklai ir karjerai.

 

Seminarai Utenoje

Utenoje vaikai planavo gyvenimo kelią 2015 m. spalio 3 ir 4 dienomis. Šiomis dienomis Utenos vaiko ir šeimos gerovės centre vyko seminarai „Rinkis  kelią, ne takelį“ ir „Galimybės atsiveria atkakliems“. Seminaruose dalyvavo mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas, kurie neformaliojo ugdymo metodais įvardijo savo gyvenimo tikslus, planavo žingsnius, reikalingus jiems pasiekti.  Vaikai pasisėmė gerų emocijų, mokėsi aiškiai įvardyti ir pristatyti savo tikslus, turėjo galimybę prasmingai praleisti laiką ne pamokų metu, planuodami mokymosi poreikį karjerai ir socialinei veiklai ateityje.

 

Seminaras Vilniuje

2015 m. spalio 6 d. Visų Šventųjų vaikų dienos centre vyko seminaras mokyklinio amžiaus vaikams „Galimybės atsiveria atkakliems“. Šiame seminare dalyvavo mokyklinio amžiaus vaikai, kurie žaidimų ir interaktyvių užduočių forma mokėsi planuoti savo tikslų siekimą. Vaikai kalbėjo apie kilnaus ir atkaklaus žmogaus savybes, planavo savo veiklą ateityje, buvo motyvuoti atsakingai mokytis ir siekti tikslų.

 

Seminaras Širvintose

2015 m. spalio 6 d. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vyko seminaras „Gera darau – gerai jaučiuosi“. Šiame seminare dalyvavo mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas, kurie gavo galimybę pažvelgti į save, išgirsti ir išklausyti kitą, pasisėmė gerų emocijų. Vaikai neformaliojo ugdymo metodais mokėsi pristatyti save ir savo tikslus dabar ir ateityje, siekiant gerų mokymosi rezultatų, norimos karjeros, atsakingo dalyvavimo visuomenės veikloje – piešė ir pristatė „gyvenimo žemėlapius“.


 

Seminaras  “Galimybės atsiveria atkakliems” Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje

Spalio 15 ir spalio 16 dienomis Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje 6-10 klasių mokiniai galėjo pasimokyti atkaklumo dalyvaudami seminare ,,Galimybės atsiveria atkakliems“. Jie diskutavo apie atkaklumo ugdymosi galimybes mokykloje, kalbėjosi apie mokinių teises ir pareigas, laisvalaikio organizavimo problemas. Atliko praktines užduotis, pristatė savo dienotvarkes, ieškojo įdomesnės veiklos pavyzdžių. Kalbėjo apie ugdymosi pasiekimus ir galimybes tobulėti mokykloje. Daug laiko skyrė individualioms treniruotėms treniruoklių salėje. Mokiniai suprato, kad daug kas priklauso nuo žmogaus norų, valios, įdėtų pastangų. Daug gali pasiekti atkakliai savo tikslo siekiantis jaunimas, mokantis atsirinkti, planuojantis laiką, aktyviai leidžiantis laisvalaikį. Mokyklos mokiniai smagiai pabendravo, aktyviai ir kūrybiškai dirbo.


 

Seminaras Visų Šventųjų vaikų dienos centre: vaikai planavo gerus darbus ir savo ateitį

Spalio 27 d. Vilniuje vyko „Nepakanka būti labai užsiėmusiam, svarbu, kuo užsiėmęs“ seminaras skirtas vaikams ir jaunimui. Šiame seminare dalyvavo mokyklinio amžiaus vaikai, kurie įvairių žaidimų forma mokėsi išgirsti ir išklausyti kitą, pasisėmė gerų emocijų. Vaikai mąstė apie tai, kas yra mokymasis, tikslo siekimas, kokias vertybes turi išsiugdyti žmogus, kad būtų laimingas ir sėkmingas, mokėsi kelti tikslus, numatyti žingsnius tikslui pasiekti. Vaikai žaidimų forma stengėsi vienas kitą suprasti, išgirsti, suvokti, kad pagalba kitam, savanorystė labai svarbūs užsiėmimai gyvenime.


 

Širvintose vyko seminaras „Galimybės atsiveria atkakliems“

2015 m. lapkričio 10 d. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vyko seminaras mokyklos linkusiems nelankyti vaikams ir jaunimui – „Galimybės atsiveria atkakliems“. Šiame seminare dalyvavo mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas, kurie gavo galimybę pažvelgti į save, išgirsti ir išklausyti kitą, pasisėmė gerų emocijų. Vaikai neformaliojo ugdymo metodais mokėsi planuoti, susimąstyti apie tai, ko jie gyvenime nori, ir kiek reikia įdėti pastangų, kad tai pasiektų. Mokėsi bendradarbiavimo atliektant grupines užduotis, diskutuoti apie įvairias žmogaus charakterio, būdo savybes, kurios padeda siekiant tikslo. Vaikai žaidė įvairius metodinius žaidimus.

 

Seminarai Visų Šventųjų vaikų dienos centre: vaikai mąstė apie aktyvaus žmogaus vietą visuomenėje, mokėsi veikti išvien

2015 m. lapkričio 3, 19 ir 26 dienomis bei gruodžio 3 d. Visų Šventųjų vaikų dienos centre vyko seminarai „Fizinio aktyvumo nauda siekiant rezultatų moksluose ir asmeniniame gyvenime“ bei „Aktyvūs vaikai – dabartis ir ateitis“. Šiuose seminaruose dalyvavo mokyklinio amžiaus vaikai, kurie įvairių žaidimų ir veiklų forma mokėsi suvokti, kad tik veikdami išvien ir suprasdami, įsiklausydami į vienas kitą galime pasiekti sėkmę. Vaikai mąstė apie tai, kas yra aktyvus vaikas, kaip jis užaugęs galės kurti gyvenimą, būti naudingas žmonėms, valstybei, pasauliui.Vaikai atliko praktines užduotis, kurios skatino ieškoti sprendimų, bendradarbiauti, planuoti, spręsti problemas, girdėti ir jausti vienas kitą.


Seminarai organizuoti, įgyvendinant projektą „Aktyvūs vaikai“, kurį vykdo VšĮ „Socialinės partnerystės centras“. „Socialinės partnerystės centras“ veiklą vykdo nuo 1997 m., didelį dėmesį skiria prevencinei veiklai su socialinės rizikos šeimomis bei jose augančiais vaikais, jaunimu, kurie yra didžiausioje rizikoje patirti smurtą, psichikos sutrikimus, nuolat mato šeimines problemas, yra linkę nelankyti mokyklos.

Projekto tikslas – suteikti moksleiviams ir vaikams, linkusiems nelankyti mokyklos, galimybes, sudarančias sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir į(si)traukimui į prasmingą socialinę ir sportinę veiklą Vilniuje, Trakų, Širvintų, Anykščių ir Utenos rajonuose.

Projekto „Aktyvūs vaikai“ metu suorganizuota 20 seminarų-užsiėmimų moksleiviams ir vaikams, nelinkusiems lankyti mokyklos, patraukliosmis temomis.  Užsiėmimuose-seminaruose dalyvavo daugiau nei 170 moksleivių ir vaikų, kurie įgijo žinių ir įgūdžių bendrauti, mokytis vieniems iš kitų, aktyviai ir atkakliai siekti savo tikslo.

Taip pat sukurta bei skatinta projekto dalyvių socializacijai palanki aplinka Vilniuje, Trakuose, Širvintų rajone, Utenoje, Anykščių rajone. Sudarytos galimybės moskleivių ir vaikų, nelinkusių lankyti mokyklos, sveikatinimui ir fiziniam aktyvumui. Paskatintas vaikų ir jaunimo dalyvavimas visuomeninėje veikloje – seminarų metu vaikai planavo gerus darbus savo bendruomenei.

Be to, užtikrintas vaikų ir jaunų žmonių savanoriškas bei aktyvus dalyvavimas visuose projekto etapuose. Su moksleiviais ir vaikais, nelinkusiais lankyti mokyklos, kiekvieno užsiėmimo pradžioje aptarti bendravimo, užsiėmimų metodai, išsirinkti tinkamiausi ir patraukliausi būdai (neformaliojo ugdymo metodai, ugdomieji žaidimai) informacijai įsisavinti ir įgūdžiam įgyti. Vaikai aktyviai įsitraukė į įgyvendinimą dalyvaudami užsiėmimuose, simuliaciniuose žaidimuose, vykdydami užduotis. Taipogi vaikai teikė siūlymus, kaip tobulinti seminarus-užsiėmimus (diskusijose ir užpildydami įvertinimo anketas).

Projekto įgyvendinimo trukmė:  nuo 2015/09/07  iki  2015/12/07 (tęstinumas – iki 2016/04/04)

Projektas finansuotas iš valstybės biudžeto lėšų pagal Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų finansavimo ir organizavimo konkurso nuostatus, patvirtintus švietimo ir mokslo ministro.

Parašykite komentarą