Kas mes esame

gegužės 18, 2016

Socialinės partnerystės centras yra viešoji ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 1997 metais. Pagrindinės centro veiklos apima prevencijos projektus vaikams ir sudėtingose situacijose esančioms šeimoms, jaunimui skirtas prevencijos ir intervencijos programas, pagalbą vaikams ir jauniems žmonėms, kurie dėl įvairių rizikos veiksnių (pavojingos bendraamžių aplinkos ir netinkamos mokyklos, bendruomenės ar šeimos įtakos) gali būti linkę smurtauti, elgtis netinkamai, pradėti vartoti narkotines medžiagas ar pan. Socialinės partnerystės centras organizuoja veiklas kartu su savanoriais, ugdo pilietinį dalyvavimą, skatina socialinę įtrauktį, prisideda prie vaiko teisių užtikrinimo, nediskriminacijos skatinimo, teikia atsakingo ir prasmingo laisvalaikio paslaugas vaikams ir jaunimui.

Socialinės partnerystės centras (kartu su Visų šventųjų parapija) įgyvendina vaikų dienos centro projektus, finansuojamus iš valstybės biudžeto. Projektai skirti padėti vaikams iš vargingesnių, rizikos grupėje esančių šeimų, padeda vaikams integruotis į visuomenę ir ugdyti socialinius gebėjimus. Socialinės partnerystės centras nuo 1997 metų vykdo ES, valstybės, savivaldybės finansuojamus projektus, bendadarbiauja su valstybinėmis ir savivaldybės institucijomis, NVO, švietimo ir ugdymo įstaigomis, visuomenės veikėjais.