Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams

kovo 31, 2020

Kompleksinių paslaugų teikimas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams), ir jų šeimų nariams
Projektas finansuotas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis
Trukmė – 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.
Projekto vykdytojas – VšĮ Socialinės partnerystės centras
Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybė, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, Anykščių rajono Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcinis centras, Varėnos raj. Marcinkonių pagrindinė mokykla ir kt.
Projekto tikslas–suteikti kompleksines paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams), ir jų šeimų nariams.
Projekto veiklas įvykdėme sėkmingai:
suteiktos 100 psichologo konsultacijos vaikui ir šeimai;
suteiktos 200 socialinės paslaugos vaikui ir šeimai;
suteiktos 100 teisininko konsultacijos vaikui ir šeimai;
suteiktos neuroedukatoriaus/meno terapijos paslaugos vaikui ir šeimai (100 konsultacijų);
suorganizuoti 4 mokymai-seminarai smurto prevencijos srityje, atsakingos tėvystės įgūdžiams formuoti plėtojant pozityvių auklėjimo metodų sklaidą šeimoje Kavarske, Marcinkonyse, Utenoje ir Vilniuje.
Apsilankę renginiuose vaikai ir bendruomenės nariai buvo informuoti apie galimas smurto apraiškas ir jų rūšis, mokėsi jas atskirti, sužinojo, kur kreiptis pagalbos patyrus smurtą. Projektas skatino žmones netoleruoti bet kokių smurto apraiškų ir kovoti tiek su pačiu reiškiniu, tiek su jo priežastimis, kadangi svarbu, kuo anksčiau išaiškinti smurtinį elgesį, užkirsti jam kelią bei ugdyti tarpusavio santykius, pagrįstus nuostata, kad smurtas yra nepriimtinas jokiomis aplinkybėmis.
Daugiau informacijos:
FB Socialinės partnerystės centras

Parašykite komentarą