Methodologies ADult Education in EU

lapkričio 20, 2019

Projektas finansuotas – Erasmus+ programos lėšomis
Trukmė – 2017 m.rugsėjis – 2019 m. rugpjūtis
Projekto koordinatorius – Socialinės partnerystės centras
VŠĮ „Socialinės partnerystės centras“, kartu su partneriais iš Italijos, Graikijos ir Lenkijos 2017-2019 m. įgyvendinimo programos „Erasmus+“ lėšomis finansuotą tarptautinį strateginės partnerystės projektą „Methodologies ADult Education in EU” (MADE in EU), projekto Nr. 2017-1-LT01-KA204-035228. Projektas skirtas keistis gerąja patirtimi kuriant ir įgyvendinant suaugusiųjų švietimo programas tarp penkių šioje srityje dirbančių partnerių organizacijų: VŠĮ „Socialinės partnerystės centras“ (Lietuva), GODESK S.R.L. (Italija), Informamentis Europa (Italija), EEO Group (Graikija) ir Euro-Idea Fundacja Spoleczno – Kulturalna (Lenkija). Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įvyko 5 tarptautiniai susitikimai, kiekviena dalyvaujanti organizacija – partnerė savo regione tyrė su suaugusiųjų švietimu susijusias problemas, identifikavo kliūtis suaugusiesiems tobulintis, surinko tiriamąsias grupes – apie 20 suaugusiųjų, dėl mokymosi kliūčių patiriančių tam tikrą socialinę atskirtį, sukūrė šioms grupėms pritaikytus mokymo metodus ir juos išbandė, vedė mokymus. Visos partnerės organizacijos išbandžiusios naujus mokymo metodus, analizavo mokymų rezultatus bei paskelbė projekto rezultatus:
– sukurtas bukletas:
– sukurta projekto svetainė:
-sukurta mobilioji aplikacija, kurioje pristatyti mokymų moduliai:
Daugiau informacijos:
FB MADE in EU
FB Socialinės partnerystės centras

Parašykite komentarą