Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektas “Šeima-šeimai“                       

lapkričio 20, 2019

Projektas finansuotas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerjos lėšomis
Trukmė – 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.
Projekto vykdytojas – VšĮ Socialinės partnerystės centras
Projekto partneriai – Utenos švietimo centras, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, Neformaliojo ugdymo centras, Anykščių rajono Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcinis centras, Kavarsko biblioteka, Anykščių rajono kaimo kultūros darbuotojų bendrija „Suspara“, Marcinkonių pagrindinė mokykla, Dzūkijos nacionalinis parkas ir kt.

Projekto tikslas – ugdyti šeimos kultūra, skatinti socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę bei pagalbą. Seminarų metu buvo formuojami atsakingos tėvystės įgūdžiai, plėtojant pozityvių auklėjimo metodų sklaidą šeimoje, taip pat buvo vykdoma krizinio nėštumo prevencija, skatinsime1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20 šeimų telkimąsi, teiksime pagalbą įveikiant skyrybų krizes, sunkumus dėl įvairių priklausomybių.

Įgyvendinant projektines veiklas Anykščių rajone Kavarske buvo organizuota stovykla-pleneras „Šeima – šeimai“ vaikams/jaunimui/jų šeimų nariams esantiems sunkesnėje padėtyje ar krizinėje situacijoje, kad vaikai ir šeimos galėtų kryptingai ir turiningai praleisti vasarą.

Buvo organizuoti 4 mokymai-seminarai atsakingos tėvystės įgūdžiams formuoti bei krizinio nėštumo prevencijai ir pozityviam nėštumui planuoti Kavarske, Marcinkonyse, Utenoje, Vilniuje.

Taip pat veiklų, stovyklų metu šeimos pagal poreikį buvo teikiamos psichologinės, teisinės, socialinės konsultacijos tiesiogiai, telefonu ar el.paštu Vilniuje bei Kavarske, Marcinkonyse ir Utenoje. Informaciją apie projektą buvo teikta lankstinukuose, interneto svetainėje bei Facebook erdvėje, sukurtas video filmukas. Šis projektas yra tęstinis vykdome jau treti metai.

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/socialinespartnerystes.centras

https://www.facebook.com/socialpartnershipcentre.lt/

https://www.facebook.com/kavarskomiestobiblioteka/

Parašykite komentarą